Task List

Takenlijst (Task List)

Preventieve onderhoud Takenlijsten (Task Lists), zijn lijsten die worden gebruikt voor algemene onderhoudsactiviteiten. Ze beschrijven een opeenvolging van individuele onderhoudstaken die binnen een bedrijf herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd. Met SAP PM Takenlijst (Task List) kunnen gebruikers gemakkelijk Takenlijsten toewijzen aan onderhoudsopdrachten en onderhoudsitems die verwijzen naar eerdere opdrachten of bewerkingen, om zo de efficiëntie rondom het onderhoud te verhogen.

Takenlijsten kunnen worden gebruikt voor gepland onderhoud, maar ook voor lopende onderhoudsactiviteiten. Met andere woorden, met onderhoudstakenlijsten in gepland onderhoud kunnen gebruikers de middelen, gereedschappen en materiaalcomponenten organiseren die nodig zijn voor onderhoudswerkzaamheden.

Een nadere blik op SAP PM takenlijst leert dat er eigenlijk drie soorten Takenlijsten zijn en dat ze alle drie kunnen worden gebruikt voor lopend en gepland onderhoud.

1. Algemene Onderhoud Takenlijst

Dit zijn Takenlijsten die worden gebruikt voor algemene onderhoudstaken. Zij kunnen worden gebruikt voor zowel Apparatuur als Functieplaatsen. Ze zijn niet specifiek voor een Technisch Object. Met algemene onderhoudstaken kunt u een opeenvolging van onderhoudstaken definiëren en beheren om deze vervolgens te gebruiken voor de planning.

IA05 - Algemene Onderhoud Takenlijst aanmaken
(SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Work Scheduling > Task Lists > General Maintenance Task Lists > IA05)

2. Takenlijst Apparatuur

IA01 - Apparatuur Takenlijst aanmaken
(SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Work Scheduling > Task Lists > For Equipment > IA01)

3. Takenlijst Functionele locatie

IA11 - Functieplaats Takenlijst aanmaken
(SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Work Scheduling > Task Lists > For Functional Location > IA11)

Binnen het SAP Plant Maintenance platform van OutSystems Partner B-Synergy vind u all transactie van SAP PM in een eenvoudige app voor mobiel, tablet en web.