Meetpunten

Meetpunten en Tellers (Measuring Points and Counters)

Meetpunten in SAP beschrijven de fysieke locaties waar een toestand wordt beschreven zoals bijvoorbeeld temparatuur, bedrijfsuren of druk in een ketel. De meetpunten kunnen alleen numerieke waarden zijn en bevinden zich op Technische Objecten zoals Apparatuur of Functieplaatsen.

Een type Meetpunt waarbij van continue meting sprake is, heet een teller in SAP. Tellerstanden worden met bepaalde tussenpozen geregistreerd. Denk hierbij aan stroomopname of kilometerstanden.

Relevante SAP transactie codes:

  • IK01 - Meetpunt aanmaken
    (Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical objects > Environment > Measuring points > IK01)
  • IK02 - Meetpunt aanpassen
    (Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical objects > Environment > Measuring points > IK02)
  • IK03 - Meetpunt weergeven
    (Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical objects > Environment > Measuring points > IK03)

Binnen het SAP Plant Maintenance platform van OutSystems Partner B-Synergy vind u all transactie van SAP PM in een eenvoudige app voor mobiel, tablet en web.