Onderhoudsplan

Onderhoudsplan (Maintenance Plan)

Preventief onderhoud dat al-dan-niet repeterend per tijdsperiode terugkeert, kan middels een Onderhoudsplan (Maintenance Plan) worden opgevoerd in SAP. Als een bepaald equipment of functionele locatie gedurende een periode van 10 jaar, jaarlijks visueel geinspecteerd en onderhouden dient te worden, dan is het onverstandig om direct 10 separate onderhoud Werk Orders (Work Orders) in SAP op te voeren. In plaats daarvan kan een meerjarenonderhoudsplan worden gemaakt. Daarin wordt exact worden aangegeven wanneer Werk Orders automatisch gegenereerd dienen te worden per Technisch Object of uit te voeren werkzaamheden. Op die manier wordt het systeem niet vervuild met Werk Orders die pas over 10 jaar hoeven worden uitgevoerd.
Een voordeel van een Onderhoudsplan is dat alle onderliggende services, materialen of gereedschappen ook automatisch worden aangevraagd of ingelegd.

Relevante SAP transactie codes:

 • IP41 - Eenmalig Onderhoudsplan
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Maintenance Planning > Maintenance Plans > Create > IP41)
 • IP43 - Repeterend Onderhoudsplan
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Maintenance Planning > Maintenance Plans > Create > IP43)
 • IP02 - Aanpassen van een Onderhoudsplan
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Maintenance Planning > Maintenance Plans > IP02)
 • IP03 - Weergeven van een Onderhoudsplan
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Preventive Maintenance > Maintenance Planning > Maintenance Plans > IP03)

Binnen het SAP Plant Maintenance platform van OutSystems Partner Incentro vind u all transactie van SAP PM in een eenvoudige app voor mobiel, tablet en web.