Preventief onderhoud

Preventief Onderhoud

Wat is preventief onderhoud (preventive maintenance)?

Preventief onderhoud aan gebouwen, installaties of machines, ook wel Technische Objecten genoemd, wordt uitgevoerd om de betrouwbaarheid er van te verhogen en te waarborgen. Er wordt getracht schade, uitval, gebreken of andere ongemakken te voorkomen op een later moment. Door juist preventief onderhoud wordt de 'mean time between failures' (MTBF) gemaximaliseerd. En dat is weer gunstig voor de gemoeide kosten.

Kostenafweging is een sterke bepaler als het gaat om de keuze van onderhoud. De combinatie van risico-inventarisatie, historische data en verplichte jaarlijkse controles of inspecties, dingen mee in de besluitvorming over de wijze van het uit te voeren onderhoud. Preventief onderhoud is meestal kostbaar maar vaak ook kostenbesparend. Een voorbeeld van kostenbesparing is het periodiek smeren van machinelagers. Uitval van een lager als gevolg van een drooglopen waardoor deze vervangen moet worden en de machine ongepland moet worden uitgeschakeld, werkt productieverstorend en is derhalve erg kostbaar. Het preventief smeren met inachtneming van regelmatige intervallen is veel effectiever, kostenbesparend en veel minder belastend dan correctief verhelpen van een optredende storing.

Het maken van een planning ten behoeve van preventief onderhoud wordt vaak een meerjarenonderhoudsplan genoemd. Dit meerjarenonderhoudsplan kan in SAP vastgelegd worden maar binnen B-Synergy is ook ruime ervaring van het maken van een meerjarenonderhoudsplan in een Low Code oplossing met OutSystems.

Binnen het SAP Plant Maintenance platform van OutSystems Partner B-Synergy vindt u alle SAP transacties van SAP PM in een eenvoudige app voor mobiel, tablet en web.