Risicogestuurd onderhoud

Risicogestuurd Onderhoud

Wat is Risicogestuurd Onderhoud (Risk-based Maintenance)?

Het onderhouden van Technische Objecten, in plaats van simpelweg te wachten tot ze kapot gaan, levert aanzienlijke kostenbesparingen op. De kosten van het repareren van defecte technische objecten zijn drie tot vijf keer zo hoog als de kosten van dezelfde reparatie die op een geplande manier wordt uitgevoerd voordat het defect optreedt. De onderhoudsbudgetten zijn beperkt en daarom hebben onderhoudsmanagers hulpmiddelen nodig om te bepalen welke strategie ze zullen volgen.

Bij risicogestuurd onderhoudsbeheer wordt prioriteit gegeven aan het onderhoud van technische objecten die, indien ze defect zouden raken, het grootste risico voor de bedrijfscontinuïteit met zich mee brengen. Met deze aanpak kunnen onderhoudsmanagers bepalen hoe de beperkte onderhoudsmiddelen zo economisch mogelijk kunnen worden ingezet om het totale risico op storingen van een technisch object tot een minimum te beperken.

Beoordeling van de kriticiteit
Door te begrijpen welke bedrijfsmiddelen het belangrijkst zijn door een beoordeling van de kriticiteit, kunnen onderhoudsmanagers bepalen hoe onderhoudsactiviteiten van de technische objecten het effectiefst kunnen worden ingepland. De kriticiteit van technische objecten is gebaseerd op de consequenties die optreden in geval van een storing. Grotere consequenties leiden tot een hogere kriticiteit. Dit kunnen consequentieszijn voor de veiligheid, milieu, kwaliteit of productie. Hieronder ziet u een manier om de kriticiteit te kunnen bepalen.
Criticality
Na beoordeling van de kriticiteit kan een op risico's gebaseerd onderhoudsprogramma opgezet worden op basis van de kriticiteits-rangorde (A t/m D) van de technische objecten.

Binnen het SAP Plant Maintenance platform van OutSystems Partner Incentro vindt u alle SAP transacties van SAP PM in een eenvoudige app voor mobiel, tablet en web.