Correctief onderhoud

Correctief Onderhoud

Wat is correctief onderhoud (corrective maintenance)?

Correctief onderhoud is altijd reactief en herstellend onderhoud aan machines, installaties, gebouwen of systemen (de zogenaamde Technische Objecten), nadat een technisch deskundig persoon of een geautomatiseerd meetsysteem, een storing heeft geconstateerd.

In veel gevallen zullen de kosten van correctief onderhoud relatief hoog zijn. Aangezien de meeste bedrijven continuïteit in de bedrijfsvoering van groot belang vinden, zal bij gebreken aan technische objecten, direct correctief onderhoud noodzakelijk zijn. Dit brengt hogere kosten met zich mee ten opzichte van andere soorten onderhoud, omdat directe beschikbaarheid van technisch personeel vaak disruptief is voor een bestaande planning. Het specifiek vrijhouden van technici om in te zetten voor correctief onderhoud is tevens enorm kostbaar ten opzichte van planbaar onderhoud.

Binnen het SAP Plant Maintenance platform van OutSystems Partner Incentro vindt u alle SAP transacties van SAP PM in een eenvoudige app voor mobiel, tablet en web.