SAP PM Optimaal inzetten

Wat is SAP PM?

SAP PM (SAP Plant Maintenance) is een module van SAP ECC (Enterprise Core Component) voor industriële bedrijven. In SAP PM worden alle belangrijke taken van het onderhoud van technische installaties weergegeven. Daartoe behoren met name inspectie, meldingen, onderhoud en eigenlijke reparatie.

SAP PM is in de eerste plaats bedoeld voor productiebedrijven die de actuele status van hun technische systemen voortdurend willen bewaken en een gedefinieerde doelstatus willen handhaven. Met name bedrijven die inspectie- en onderhoudstaken willen uitvoeren voordat storingen of defecten optreden, kunnen baat hebben bij de SAP onderhoudsmodule.

Het is raadzaam SAP PM te implementeren in scenario's waarin de bewaking van installaties en de controle van onderhoudstaken voorheen gedecentraliseerd waren (in gedistribueerde systemen). Met de module kunnen alle taken worden gecentraliseerd, wat leidt tot besparingen, meer transparantie en een algehele betere conditie van de activa.

Onderhoud medewerkers zoals planners en technisch personeel vinden SAP PM meestal minder geschikt doordat het werk vaak bestaat uit inspecties en reparaties in het veld terwijl de computer met daarop de SAP software op een bureau staat. Om die reden heeft B-Synergy het Mobile Plant Maintenance Platform ontwikkeld in samenwerking met bedrijven die de het gebruik van SAP PM module willen optimaliseren. Hiermee krijgen bedrijven beter inzicht de kosten van het onderhoud maar ook is het voor technisch personeel eenvoudiger om alle functionaliteit die SAP biedt te gebruiken op de plaats waar inspecties en reparaties daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

Door gebruik te maken van het Mobile Plant Maintenance Platform voor SAP kan SAP PM volledig mobiel ontsloten worden zonder dat er een langdurig implementatie traject nodig is. Het platform maakt volledig gebruik van standaard SAP en is ook bedoeld om SAP PM zo standaard mogelijk te houden.