Wat is SAP?

SAP is een Duitse Softwareleverancier dat in 1972 in Walldorf werd opgericht door een aantal voormalige IBM-medewerkers. SAP staat voor Systemen, Applicationen und Processen (of Programmen), maar er zijn in de loop der jaren diverse varianten bedacht die ook een goede omschrijving geven. SAP is het vierde grootste, toonaangevende softwarebedrijf ter wereld dat ondernemingen helpt bij het managen van bedrijfsprocessen. Het ontwikkelt oplossingen die effectieve dataverwerking en informatiestromen tussen organisaties mogelijk maken.
SAP maakt deel uit van een categorie software die bekend staat als Enterprise Resource Planning of ERP software. ERP systemen integreren bedrijfsprocessen en verschillende bedrijfstakken van diverse functionele gebieden in één krachtig systeem. Er zijn een groot aantal van deze gebieden, ook wel modules, te benoemen. Hieronder staan de meest bekende in alfabetische volgorde:
 • AM - Fixed Asset Management (Beheer Vaste Activa)
 • CO - Controlling
 • FI Financial Accounting (Financiële Boekhouding)
 • HR - Human Resource (Personeelszaken)
 • IS - Industry Solutions (Industrie Oplossingen)
 • MM - Materials Management (Materiaalbeheer)
 • PM - Plant Maintenance (Fabrieksonderhoud)
 • PP - Production Planning (Productieplanning)
 • PS - Project System
 • QM - Quality Management (Kwaliteitsbeheer)
 • SD - Sales and Distribution (Verkoop en Distributie)
 • WF - Workflow
Elk van de bovengenoemde modules bevat sub-modules, transacties, bestanden en tabellen waarover meer te lezen valt in één van de andere artikels.

Wat belangrijk is om te weten, is dat SAP in de bijna 40 jaar van haar bestaan is uitgegroeid tot een mega groot administratief systeem, waarin alle denkbare vormen en smaken van bedrijfsvoering kunnen worden geïmplementeerd. Alle mogelijke bedrijfsscenario's zijn al eens uitgevonden en opgenomen in SAP. Deze enorme diversiteit aan mogelijkheden is meteen ook wat SAP ingewikkeld kan maken voor nieuwe bedrijven bij de implementatie. Een goede SAP Basisconsultant is dan ook vereist als een bedrijf gaat starten met SAP. Deze persoon kan het SAP systeem dan zo passend mogelijk implementeren, hetgeen op zijn minst eenvoudig is.

Als het over SAP gaat, dan zul je vast één van de volgende termen wel eens gehoord hebben: SAP ECC, SAP S/4 HANA, IDES of Netweaver. Dit zijn nog afkortingen die gebruikt worden als men het heeft over SAP. Als je mijn artikel 'SAP Tijdlijn' leest, dan worden er ook een paar aangestipt. Het is onnodig om alles exact te willen begrijpen en doorgronden, maar als je de volgende keer toch ook eens mee wilt praten, memoriseer dan deze termen:

SAP R/3 ECC 6.0 EHP 8 IDES
 • SAP: Systemen, Applicationen und Processen (Systemen, Toepassingen en Processen)
 • R/3: Real time data processing 3-tier architecture (Database, Application Server, Client)
 • ECC 6.0: ERP Central Component
 • EHP 8: Enhancement Package (Verbeteringspakket)
 • IDES: Internet Demonstration and Evaluation System (Internet Demonstratie- en Evaluatiesysteem)
Er valt ontzettend veel te vertellen over alle ins en outs van SAP. Daar zijn duizenden websites over geschreven. Nu je dit artikel echter ter harte hebt genomen, weet je in grote lijnen wat SAP is en waarom het voor veel berdijfen onmisbaar is.