Apparatuur

Apparatuur (Equipment)

Definitie

Het Technisch Object "Apparatuur" (Equipment) in SAP is een fysiek, individueel object dat onafhankelijk moet worden onderhouden. Het kan geïnstalleerd zijn in een technisch systeem of deel uitmaken van een technisch systeem. U kunt alle soorten apparatuur beheren zoals bijvoorbeeld machines, productiemiddelen, transportmiddelen, testapparatuur, gereedschappen of PC's.

Aangezien veel van deze fysieke objecten worden beheerd als "Assets" (Bedrijfsmiddelen) in Asset Management, is de term "Apparatuur" gekozen voor objecten die zijn gedefinieerd vanuit een technisch perspectief, om verwarring met overige materiële bedrijfsmiddelen te voorkomen.

U definieert en beheert elk apparatuur afzonderlijk in het Plant Maintenance (PM) System en kunt voor elk een individuele onderhoudshistoriek opzetten.

Structuur

SAP beheert de stambestanden voor apparatuur op klantniveau. Dit betekent dat hun nummers geldig zijn voor de hele corporate group. Het apparatuur stambestand bevat verschillende soorten gegevens:
 • Algemene gegevens die over het algemeen niet veranderen in de loop van de tijd. Denk hierbij aan aankoopwaarde van de apparatuur, de afmetingen en het bouwjaar.
 • Tijdsafhankelijke, veranderlijke onderhouds-, locatie- en verkoopgegevens zoals onderhouds planner groep, het verantwoordelijke work center, de onderhouds plant of kostenplaats. Met tijdsafhankelijke gegevens kunt u dynamisch (in de loop van de tijd) naar apparatuur kijken. Als uw systeem juist is ingericht dan creërt het automatisch een nieuw tijdsegment voor specifieke stambestand wijzigingen die de gebruiksperiode van het materieel beschrijven.
 • Serienummergegevens. Dit zijn gegevens die u specificeert wanneer u uw apparatuur niet alleen wilt beheren als individuele objecten, maar ook vanuit het oogpunt van voorraadbeheer. Deze gegevens omvatten zowel materiaalgegevens als voorraad- en klantinformatie.
 • Configuratiegegevens. Dit zijn gegevens die beschrijven uit welke individuele componenten van een standaardproduct het apparatuur bestaat.
 • Partnergegevens. Dit zijn gegevens die een bepaalde verantwoordelijkheid voor apparatuur, zoals bijvoorbeeld leverancier, koper of verantwoordelijke medewerker beschrijven.
 • Tevens zijn de volgende functies beschikbaar: measuring points (meetpunten), counters (tellers), meetdocumenten, vergunningen, meertalige teksten, classificatie, beheer van documenten en adresbeheer.

Relevante SAP transactie codes:

 • IE01 - Apparatuur aanmaken
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Equipment > IE01)
 • IE02 - Apparatuur aanpassen
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Equipment > IE02)
 • IE03 - Apparatuur weergeven
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Equipment > IE03)
 • IH03 - Technische structuur van Apparatuur weergeven
  (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Equipment > IH03)