Installed base management

Geïnstalleerde Technische Objecten (Installed Base Management)

Definitie

Bij Installed Base Management gaat het om het beheer van de volledige levenscyclus van de bedrijfsmiddelen van de klant, vanaf het moment dat zij worden geïnstalleerd en productief worden, via de periode dat zij in gebruik zijn tot de periode dat zij uiteindelijk worden ontmanteld.  Installed base management maakt de weergave en het beheer mogelijk van de geïnstalleerde Technische Objecten die binnen de organisatie worden gebruikt. U kunt stukken Apparatuur, materialen, serienummers en documenten toewijzen die bij elkaar horen als installed base onderdelen (componenten) van een gemeenschappelijke installed base. Een installed base kan de referentiebasis voor diensten zijn. U kunt installed base management ook gebruiken als u voor documentatiedoeleinden wilt vastleggen welke onderdelen tot een installed base behoren.

Relevante SAP transactie codes

  • IB51 - Install Base aanmaken
    (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Install Base > IB51)
  • IB52 - Install Base  aanpassen
    (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Install Base > IB52)
  • IB53 - Install Base weergeven
    (SAP Menu > Logistics > Plant Maintenance > Management of Technical Objects > Install Base > IB53)