Een goede omschrijving van onderhoudstaken in SAP PM is cruciaal
28 februari 2019 
2 min. leestijd

Een goede omschrijving van onderhoudstaken in SAP PM is cruciaal

De meeste bedrijven gebruiken een op risico gebaseerde onderhoudsmethodiek  voor het bepalen van het noodzakelijke onderhoud aan hun kritische Apparatuur. Idealiter begint deze methodiek met het bepalen van de functies die het systeem moet vervullen en eindigt met noodzakelijke onderhoudstaken en overige maatregelen om deze functies in stand te houden.

Het uiteindelijke doel van de onderhoudsstrategie is dat het systeem bij voortduring blijft doen wat de gebruikers willen dat het doet. De gebruiker kan dit doel bereiken door de juiste onderhoudstaken op het juiste moment uit te laten voeren.

‘Vage’ Onderhoudstaken

Ik heb voor mijn werk al behoorlijk wat onderhoudsconcepten mogen bekijken, opstellen of verbeteren. Uit de praktijk blijkt dat werkvoorbereiders of planners de onderhoudstaken in vaak niet erg concreet omschrijven. Vervolgens worden ze ook als zodanig in het onderhoud beheersysteem gezet. Ik zal een praktijkvoorbeeld geven:

De monteur die een onderhoudstaak moet uitvoeren ontvangt een Werk Order met als tekst “voer een visuele inspectie uit op ventilator met tagnr X”. Zo’n taakomschrijving roept direct allerlei vragen op.

Waar moet de monteur precies op letten als hij een ventilator visueel inspecteert? En belangrijker: wanneer is het ‘goed’ en wanneer is het ‘slecht’? Hoe weet de monteur of hij een vervolgactie in gang moet zetten?

John Moubray schreef hierover het volgende in zijn wereldberoemde boek Reliability-Centered Maintenance:

De omschrijving van een onderhoudstaak zou zodanig moeten zijn dat deze maar op 1 manier te interpreteren is en zou ook duidelijkheid moeten geven over eventuele vervolgacties.

Praktisch voorbeeld van een Inspectietaak

Ik zal een voorbeeld geven van een goed omschreven inspectietaak voor een autoband. De functie van een autoband is het bieden van voldoende grip onder diverse omstandigheden. Hiervoor is er profiel aangebracht op de band. Na verloop van tijd slijt dit profiel uiteraard door het gebruik. Wordt er geen actie ondernomen dan verdwijnt het profiel uiteindelijk waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. De onderhoudstaak die hieruit zal volgen is dat de band periodiek geïnspecteerd moet worden op voldoende profieldiepte. Hoeveel profieldiepte acceptabel is dient overeengekomen te worden, maar in dit voorbeeld houd ik de APK norm aan. Een goede omschrijving van deze onderhoudstaak in het onderhoud beheersysteem zou kunnen zijn:

Meet de profieldiepte van de band met behulp van een profieldiepte meter. Noteer de gemeten profieldiepte en vervang de band indien de profieldiepte ≤ 1.6 mm is.

De persoon die de taak uitvoert heeft hiermee een duidelijke omschrijving incl. afkeur criteria. Dit geeft in de praktijk veel duidelijkheid. Het onderhoudsconcept als geheel komt bij de uitvoerende partij geloofwaardiger over als de uit te voeren taken op deze manier worden beschreven. Dit komt de uitvoering zeker ten goede.

Werk samen met de uitvoerende partij

Als afsluiting van deze blog zou ik het volgende willen meegeven. Betrek de persoon of personen die het werk daadwerkelijk gaan uitvoeren bij het opstellen van de onderhoudsstrategie, bijvoorbeeld iemand van Incentro. Dit kost in eerste instantie mogelijk wat extra tijd, maar deze investering verdient zich later zeker terug.


Over de schrijver
Mijn kennis en ervaring op het gebied van maintenance engineering en asset management heb ik opgedaan bij uiteenlopende sectoren waaronder de procesindustrie (food & chemie), zware industrie (staal), offshore, infra en het openbaar vervoer.Mijn bedrijfsnaam "I am Maintenance" maakt duidelijk dat professioneel onderhoud mijn passie is en als een rode draad door mijn leven loopt. U ontdekt er ook de afkorting van Asset Management (AM) in en van the Institute of Asset Management (IAM). De IAM is de welbekende internationale organisatie die de PAS 55 heeft ontwikkeld welke inmiddels is vervangen door de NEN-ISO 55000 serie.
Reactie plaatsen