Uit bedrijf genomen of ontmantelde assets in SAP PM
02 december 2020 
2 min. leestijd

Uit bedrijf genomen of ontmantelde assets in SAP PM

Uit bedrijf genomen of ontmantelde assets in SAP PM

Een betrouwbare Functieplaats structuur is toch wel een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed werkende onderhoudsorganisatie. In de praktijk kom ik vaak tegen dat assets uit bedrijf zijn genomen of zelfs ontmanteld. Ze staan dan vaak nog wel in de SAP Functieplaats structuur als actieve assets.

Dit kan allerlei problemen veroorzaken. Een van de typische problemen is dat er bijvoorbeeld nog PO taken aan zijn toegewezen. Als het Management of Change (MOC) proces niet goed werkt, dan weet de onderhoudsplanner niet dat het asset uit bedrijf is genomen of ontmanteld. De afgeroepen PO taken worden daardoor  ingepland terwijl dit niet nodig is. Als er geen goed proces is, dan duurt het vaak lang voordat PO plannen worden ge-update. Gevolg daarvan: gedurende lange tijd worden ‘nutteloze’ Werk Orders afgeroepen.

Een fictief rekenvoorbeeld: stel dat de Functieplaats structuur bestaat uit 45000 assets en 2% van deze assets is in werkelijkheid verwijderd of uit bedrijf genomen. Dat zijn 900 assets. Als aan deze assets slechts 2 PO taken zijn toegewezen hebben we al 1800 nutteloze PO orders in het systeem. Iemand is daar dan weer kostbare tijd aan kwijt om deze orders  administratief af te handelen, terwijl dit op geen enkele manier bijdraagt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de fabriek.

Dit fictieve rekenvoorbeeld laat zien waarom het zo belangrijk is om de asset Functieplaats structuur periodiek te valideren en up to date te houden.

Hoe kunt u omgaan met uit bedrijf genomen of ontmantelde assets in SAP PM?

Stel je gaat in SAP hiermee aan de slag en je wilt een oude Functieplaats verwijderen, dan bestaat er in SAP niet zoiets als ‘de prullenbak’. Toch wil je de Functieplaatsen uit de actieve structuur gaan verwijderen. Mijn tip is om een aparte Functieplaats aan te maken met als titel Oude Functieplaatsen en alle Functieplaatsen die niet meer in gebruik zijn daar vervolgens onder te ‘hangen’.  Uiteraard ook direct controleren of er nog actieve PO plannen aanwezig zijn en deze vervolgens de-activeren, een verwijdermarkering meegeven en de PO positie als referentie object ook deze oude Functieplaats meegeven. Op die manier blijft het CMMS zo schoon mogelijk en up to date.

Tot slot

Werk jij in een omgeving waar de asset hierarchie in het CMMS incompleet is of out-dated? De kans is dan groot dat het lastig wordt om tijd te vinden om dit grondig aan te pakken. Je zult er echt tijd voor moeten gaan maken. Een projectmatige aanpak werkt hierbij het beste. Mijn advies zou zijn om enkele voorbeelden uit te werken. Tevens een Plan van Aanpak te maken waarbij je de fabriek opdeelt in behapbare secties en prioriteert welke secties als eerste aangepakt dienen te worden.

Deze voorbeelden en het plan van aanpak gebruik je vervolgens om aan het management aan te tonen waarom het belangrijk is om resources vrij te maken voor het valideren en optimaliseren van de Functieplaats structuur. Het geld en de tijd die dit op lange termijn gaat besparen rechtvaardigt mijns inziens zeker de initiële investering die hiervoor nodig is.

Incentro’s Mobile Plant Maintenance Platform kan helpen bij het managen van een juiste SAP Functieplaats structuur.

Over de schrijver
Mijn kennis en ervaring op het gebied van maintenance engineering en asset management heb ik opgedaan bij uiteenlopende sectoren waaronder de procesindustrie (food & chemie), zware industrie (staal), offshore, infra en het openbaar vervoer. Mijn bedrijfsnaam "I am Maintenance" maakt duidelijk dat professioneel onderhoud mijn passie is en als een rode draad door mijn leven loopt. U ontdekt er ook de afkorting van Asset Management (AM) in en van the Institute of Asset Management (IAM). De IAM is de welbekende internationale organisatie die de PAS 55 heeft ontwikkeld welke inmiddels is vervangen door de NEN-ISO 55000 serie.
Reactie plaatsen